Zakończone postępowania

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

52/19/N Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie PZP Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - ZADANIE II. 2019-12-11 10:00 2020-01-09 13:33 Wywóz i utylizacja odpadów
52/19/N Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie PZP Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie - ZADANIE I. 2019-12-11 10:00 2020-01-09 13:33 Wywóz i utylizacja odpadów
64/19N Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego oraz wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie PZP Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego w roku 2020. 2019-12-12 10:00 2020-01-28 10:36 --
64/19N Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego oraz wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie PZP Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych w roku 2020. 2019-12-12 10:00 2020-01-28 10:36 --
64/19N Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego oraz wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Postępowanie PZP Sukcesywne dostawy wędlin z mięsa czerwonego i wędlin drobiowych w roku 2020. 2019-12-12 10:00 2020-01-28 10:36 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa