Lista postępowań

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
64/19N Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, mięsa drobiowego, tłuszczy zwierzęcych, wędlin z mięsa czerwonego oraz wędlin drobiowych na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2100 Produkty spożywcze 2019-11-11 2019-12-12 10:00 2020-01-28
52/19/N Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych: niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych typu szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, z kompleksów administrowanych przez 41.Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-11-08 2019-12-11 10:00 2020-01-09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa